ﺩﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ !
ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻭ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﻬﻢ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ، ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺁﺏ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ،ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ، ﻭ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ
ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻟﺠﻮﺟﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻨﮓ، ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺁﺏ ... ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ، ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﯼ
ﻭ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺩﻝ ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ... ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﺯ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﯽ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻭﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻣﻮﺧﺖ

طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب مفهومی و زیبا، جملات اموزنده، متن های زیبا و اموزنده،

تاریخ : سه شنبه 26 آبان 1394 | 09:11 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتاز کتاب مناجات نامه چوپان معاصر 

 
خدایا!

مرا به خاطر

همه‌ی مورچه‌هایی که کشته‌ام

ببخش

 
خدایا!

ممنونم که فقط یکی هستی

چینی‌ها عمراً بتوانند تقلبی‌ات را بسازند

 
خدایا!

مرا ببخش که بعضی وقت‌ها با تو

شبیه کت و شلوار پلوخوری رفتار کرده‌ام!

یعنی فقط زمانی سراغت آمد‌ه‌ام که

احتیاجت داشته‌ام

 
خدایا!

من از اختیارهایم می‌ترسم

فردا، پس‌فردا، خودت به خاطر همه‌ی آن‌ها

یقه‌ام را می‌گیری

 
خدایا!

من اگر بسوزم

بوی گند می‌دهم!

خود دانی، می‌خواهی بیندازی جهنم، بینداز!

 
خدایا!

گوش‌هایم دراز شده است

کی وقت داری بیایم برایم کوتاهش کنی؟ خدایا!

حیف نیست

بهشت به این قشنگی ساخته‌ای،

آن وقت به همه نشانش ندهی؟

 
خدایا!

کاش بیمارستان‌ها

بخش کودکان سرطانی نداشت

 
خدایا!

شش روز طول کشید

تا دنیای ما را بسازی

آن وقت ما در یک چشم بهم زدن

آن را خراب می‌کنیم!

ببخشید!


 
خدایا!

من فقط یک «مسکن مهر» سراغ دارم

آن‌هم خانه‌ی تو است

 
خدایا!

آسایش دو گیتی

تفسیر این سه حرف است:

۱- خدا ۲- را ۳- شکر

 
خدایا!

تو خوب‌تر از آن هستی

که مرا تنها بگذاری

 
خدا


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات زیبا درباره خدا، جملات ناب، مطالب مفهومی و زیبا،

تاریخ : شنبه 23 آبان 1394 | 09:02 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
درد ِ دل..... کـه می کنــی ...

یعنی...


ضعـف هـایـت را

دردهـایــت را.........

می گـذاری تـوی ِ سیـنی و تعـارف می کـنی

کـه هـر کـدامـش را کـه می خواهنــد

بــردارنـد ...

تیــز کننــد ...

تیــغ کننــد ...

و بــزننـد بـه ....

روحـت....


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات ناب، مطالب مفهومی و زیبا، متن زیبا اموزنده،

تاریخ : جمعه 22 آبان 1394 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتدر رسیدن به آنچه که امید نداری ، 


امیدوارتر باش تا به آنچه که امید داری !

 
 
زیرا موسی (ع) رفت که مقداری آتش بیاورد ؛

..............


 اما وقتی که برگشت ،

پیامبری مُرسل بود . طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب مفهومی و زیبا، جملات زیبا و اموزنده،

تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


دو سوره در قرآن، 

با کلمه "ویل" شروع شده،

"ویل" یکی از شدید ترین تهدید های قرآن هست،

و اون دو آیه اینها هستند:


۞ویل للمطففین۞

وای بر کم فروشان...

۞ویل لکل همزه لمزه۞

وای بر عیبجویان طعنه زننده...

اولی در مورد مال مردم

و دوم در مورد آبروی مردم...
مراقب هر دو باشیم.
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب مفهومی و زیبا، دل نوشته های زیبا، جملات ناب و زیبا،

تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 06:53 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


آنگاه که دوست داری 

کسی همواره به یادت باشد،

به یاد من باش

که من همواره به یاد تو هستم.

 

(سوره بقره آیه 152)


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، مطالب مفهومی و زیبا، دل نوشته های عارفانه، به یاد من باش،

تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 06:03 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات