انسانهای ناپخته

همیشه میخواهند

که در مشاجرات پیروز شوند...

حتی اگر به قیمت

از دست دادن "رابطه" باشد...اما انسانهای عاقل

درک میکنند که گاهی

بهتر است در مشاجره ای ببازند،

تا در رابطه ای که

برایشان با ارزش تر است

"پیروز" شوند...اما گاهی حتی باختن هم کافی نیست 

برای نگه داشتن یک رابطه


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، جملات ناب درباره ادم ها،

تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394 | 04:14 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتآیا معنی کلمه سپاس را میدانید؟


سپاس کلمه ای ایرانیست و یادگار زرتشت که همواره

میگفت سه چیز را پاس بدارید:


پندار نیک "پاس یک"

گفتار نیک "پاس دو"

کردار نیک "پاس سه"


"سه پاس = پاسداشت و پاسداری از سه نیک"


و ایرانیان با گفتن "سپاس" به همدیگر

یادآور این سه مورد مهم میشدند.طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات مفهومی و زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، جملات ناب،

تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1394 | 05:41 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتمی گویند عمر بعضی پروانه ها فقط یک روز است. 

اما همان یک روز آن قدر بال بال می زنند و از نعمت زندگی لذت می برند 

که وقتی از دنیا می روند از زندگی خود ناراضی نیستند!

بسیاری از اوقات اگر ما بپذیریم که مثل همون پروانه 

برای چشم برهم زدنی فرصت زندگی یافته ایم 

خیلی از کارها و رفتارهایمان عاقلانه تر ومحبت آمیزتر 

و هیجاناتمان مهارتر و زندگیمان شیرین تر می شود.

 

زندگیتون پر از لحظه های پروانه ای!


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات زیبا درباره زندگی، مطالب اموزنده و مفهومی، متن زیبا درباره زندگی،

تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1394 | 05:36 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
انسان با یک کلمه سقوط میکند 

و با یک کلمه به معراج میرود:
 
کلمه میتواند تو را مشتاق کند مثل :

"دوستت دارم"

تو را ویران کند مثل :

 "از تو بیزارم"

تو را تلخ کند مثل :

"خسته ام"

تو را سبز کند مثل :

"خوشحالم"

تو را زیبا کند مثل:

"سپاسگزارم"

تو را سست کند مثل :

"نمیتوانم"

تو را پیش ببرد مثل:

 "ایمان دارم"

تو را خاموش کند مثل:

 "شانس ندارم"
 
کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم،

ازهمین نقطه تغییر میکنم،

ازهمین دم یک طرح نو میزنم،
 
می توانم...

 می خواهم...

 میشود.


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات اموزنده و زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی،

تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1394 | 05:34 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتﺯﻧﺪﮔﯽ

 ﮐﻠﺒﻪ ﺩﻧﺠﯽﺳﺖ

 ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ،

ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ

 ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ....
 
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ

 ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ،

ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ،
 
ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺳﺖ

 ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ

ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ

 ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ،
 
ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ

 ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد،

 
ﺯﻧﺪﮔﯽ

 آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ

 ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ

ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ،

 ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد.……….
 
 زندگی کن
 
ﺟﺎﻥِ ﻣﻦ

ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ

ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ

ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ
 
ﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ....

ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ

 ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ
 
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ....

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ....

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ

 ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ....

ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛

 
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ

ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ

ﺯﻧﺪﮔﯽ

 ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ....
 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ...

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، شعرزیبا درباره زندگی، جملات زیبا درباره زندگی، مطالب اموزنده و مفهومی،

تاریخ : دوشنبه 25 آبان 1394 | 01:03 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتواقعا مشکل خیلی از ما انسانها این است که: 


همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم

همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم

همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم

همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم

همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم

همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم

همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم

همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم

همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم

همانقدر که دور میشویم نزدیک نمی کنیم

همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم

همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم

طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، جملات زیبا، جملات ناب،

تاریخ : پنجشنبه 21 آبان 1394 | 06:14 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


گاندی خطاب به معشوقه اش:

خوبِ من، هنر در فاصله هاست ...

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.

تو، نباید آن کسی باشی که من می خواهم،

و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی 

یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.

من باید بهترین خودم باشم برای تو 

و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ...

خوبِ من، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست 

و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها ...

 
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات ناب و زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، متن زیبا و اموزنده،

تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394 | 07:48 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


خدا

عبادت وعده ی بعد را 

پیشاپیش از ما نمیخواهد

اما


ما رزق سالهای بعد را  از او طلب میکنیم!طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، جملات زیبا درباره خدا، دل نوشته های عارفانه، مطالب اموزنده و مفهومی،

تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394 | 03:21 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


بزرگ ترین اشتباهی که 

ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم :

نیمه می‌شنویم ؛ 

یک چهارم می‌فهمیم ، 

هیچی فکر نمی‌کنیم !

و دوبرابر واکنش نشون می دیم ...!!طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، جملات ناب و زیبا،

تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 12:04 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
وقتی تصمیم مى گیری آنهایی که 


آزارت دادند را ببخشی،

 
 
قدرتشان را میگیری!طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، وبلاگ متن های زیبا، مطالب اموزنده و مفهومی، جملات ناب و زیبا در وبلاگ متن های زیبا،

تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 07:29 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات