ﺩﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...

 ﺷﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎ، ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ !!

 ﺷﻠﻮﻏﺘﺮﯾﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭُﺧﺖ ﻣﯽ ﻛﺸﻨﺪ

 ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﺳﺖ !!

 ﺩﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...

... ﻧﻘﺾ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ

 ﺩﻝ ﻛﺠـــﺎ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺠـــﺎ

 ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻙ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ !!

 ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﺗﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ...

 ﺍﻣﺎ ﯾﻚ ﺧﻮﺍﺏ ِ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ!!!

 ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯ ِ ﺍﻭﻝ!

 ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ ...

 ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺎز...


.
.
ع
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، غم نوشته، متن زیبا و دلنشین، دلت که گرفته باشد،

تاریخ : پنجشنبه 13 اسفند 1394 | 03:04 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
 
برای کسی که رفتنی است ،


.
.


 راه باز کنید


ایستادن و منتظر ماندن ابلهانه ترین کار دل است . . .

عطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، کسی که، رفتنی ست، منتظر ماندن، ابلهانه ترین کار دنیا،

تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
خنده ام می گیرد از تقلایت ای دنیا 

که چگونه در پی آنی که زمینم بزنی.

ای دنیای پر از سراب این را بدان:

اگر تمام غم هایت را بر دلم فرو ریزی، 

هرگز در مقابلت کمر خم نخواهم کرد.

اگر تمام دردها و رنج هایت را بر سرم آوری، 

هرگز در مقابلت زانو نمی زنم.

اگر تمام سختی ها را زمینه راهم کنی، 

هرگز زندگی را در مقابلت نمی بازم.


اصلا

 هر چه خواهی کن، هر چه خواهی باش...


ولی همیشه این را بدان

 من، خدا را دارم.
.
عکس
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، متن زیبا و دلنشین، متن زیبا و عارفانه،

تاریخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتهـــر بار کـه دلــم هـــوای خـــــــدا کـــرد …

نــــه !

هــر بار کـه خـــــــدا یــاد ِ دلــم کــــرد …

تـنـم لــرزید …

نــه از خــــــدا

از خــــودم !

که از شــیطــان هـــم شـیطـان تــَر شــدم …

نـگـاهم را مــی دزدم …مبادا چشــمم در چشـــم خــــــدا گــــیر کند …
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته های عارفانه، دل نوشته، خدا، متن زیبا و عارفانه، متن زیبا و دلنشین،

تاریخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394 | 05:18 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
مثل اون بچه اى که با آب و گل هى می ساخت 
 
و خراب می کرد منم هى ساختمو خراب کردم!  

ولى فرقش این بود که اون   

 از ساخته هاش دل مى کند و من دل مى دادم! 
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، جملات ناب، متن زیبا و مفهومی،

تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394 | 06:51 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
چه فلسفه ای است ؟

بیشتر که میشود

زود تر تمام میشود


عمر را میگویم . . .

کاش لای انگشتهای شیشه ای زندگیم درز نبود

هرچه مشتم را گره تر کردم

جا برای شنهای بودنم کمتر شد

گویا گریز زمان را تدبیری نیست

لعنت به این ساعت شنی یک طرفهطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، غم نوشته، جملات ناب،

تاریخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 03:56 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتلحظه ها خمیازه میکشند .....

انگار توان حرکت ندارند .....

عقربه های ساعت را به جلو کشیدم

شاید

لحظه دیدارمان نزدیک تر شود ...

ولی افسوس

زمان، نامرد تر از این حرفاست ...

بهتاش تفرشی

 طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، متن زیبا و مفهومی، دل نوشته، غمگین، غم نوشته،

تاریخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 03:53 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
 خــــدایــا دیــــــــدی؟!..

کــُــلــی بـــــــــــــــاران فرســـتــادی...

تـــــا ایــن لکـــه هـــا را از دلـــم بشــویـــی... 

مــَــن کـــه گفته بـــودم لکـــــــــــــــه نیسـتــــ !...

زَخــــــــــــــــــــــ م اســت، زخـــــم..!
.
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، دل نوشته های عارفانه، باران، غم نوشته،

تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1394 | 11:50 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتهیـچ کـس متـوجه نمـی شـود کـه برخـی از افـراد،

چـه عذابـی را تحـمل مـی کـنند

تـا آرام و خونسـرد بـه نظـر بیاینـد...
 عکسطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غم نوشته، غمگین، جملات ناب، عذاب، خونسرد،

تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1394 | 04:03 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتمیخواهم بنویسم از روزهایی که گذشت و فقط برایم دلتنگی گذاشت ..

روز هایی که  بهترین لحظات زندگی ام بودند ...

 اما حالا فقط یک آه مانده است و  کوله باری از خاطرات ... 

خاطراتی که مرورشان بغضم را میترکاند ...

حالا من ... دیگر من نیستم ..

 این را خیلی وقت است فهمیده ام  اما خودم را میزنم به ندانستن ...

حالا برای پیدا کردن خودم معجزه ای میخواهم ...
.
عکس
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، جملات ناب، متن زیبا و دلنشین،

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ

و ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻜﻮﺕ ...

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭا ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ

 ﺳﻜﻮﺗﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ..

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ..

ﻇﺎﻫﺮﻡ ﺁﺭاﻣﺗﺮ ..

ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺁﺷﻮﺏ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ..

...

و ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ! .
.عکس
طبقه بندی:
برچسب ها: باز هم سکوت، متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، سکوت،

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
بعضی حرفها رو نمیشه گفت ؛

باید خورد !

ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت،نه میشه خورد!

میمونه سر دلت !

میشه دلتنگی...میشه بغض...میشه سکوت...

میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چه مرگته!


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، غم نوشته، بغض،

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 10:32 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتخــــــــــدایا

انگار تو را نمی‌فهمم!

هستی،

و من چه ساده

یاد تو را در لحظه‌های مبهم حیات گم می‌کنم.

لحظه‌های سرخوشی و بی‌عاری...

بودنت را کتمان می‌کنم

تا زیر بار گناه‌های پیاپی بی‌هوش نشوم

و فراموشم می‌شود

که این کتمان، عین بی‌هوشی‌ است...

روزهاست خود را آزاد می‌نامم

و آزاده،

با آن که می‌دانم سر بر سینه اسارت گذاشته‌ام!

پناهم بده! تنهایم... تنهای بی‌تو!

روزهاست ،...

دست تنهایی را می‌بوسم...

و لحظه‌های ...

پر از تشویش او را در آغوش می‌کشم

و می‌بویم ‌...

می‌‍‌دانم هستی، این منم که نیستم!

خدایــــــا در این روزهای بی کسی ام ....

تنهــــــایم مگذار...
.عکس
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته های عارفانه، دل نوشته، غم نوشته، خدا، متن زیبا و عارفانه،

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 05:30 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

عکس
و چه آرامشی بهتر از 

دست های نوازشگرت که بر سرم میکشی ..

روزگار همیشه همراهم نیست ..

اما  تو همیشه هستی  ..

همیشه در اوج نا امیدی مراقبم بودی که سقوط نکنم ..

خدای مهربانم

میخواهم کنار بیایم با تمام چیز هایی که مانع آرامشم میشود..

میخواهم تمام نا امیدی ها را کنار بگذارم و تنها به آرامش فکر کنم ..

به آرامشی که از توست ..

تویی که وجودت آرامش مطلق است ...

خدای عزیزم  این بار دستانم را 

محکم تر بگیر که دیگر از وجودت دور نشوم ..
عکس
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته های عارفانه، دل نوشته، جملات ناب، متن زیبا و عارفانه، آرامش، خدا،

تاریخ : یکشنبه 2 اسفند 1394 | 05:21 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتنمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند.

مثل بارانی که امشب می بارد......

واینک باران

برلبه ی پنجره ی احساسم می نشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم.   .عکسطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، جملات ناب، باران، دلتنگی،

تاریخ : شنبه 1 اسفند 1394 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
من با عشق آشنا شدم

و چه کس این چنین آشنا شده است ؟..

هنگامی که دستم را دراز کردم  که دستی نبود .

هنگامی که لب به زمزمه گشودم ،

که مخاطبی نداشتم .

و هنگامی که تشنه آتش شدم ،

 که برابرم دریا بود و دریا و دریا..


(دکتر علی شریعتی ) 
 
 طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، جملات ناب، غمگین، متن زیبا و مفهومی، متن زیبا و اموزنده،

تاریخ : جمعه 30 بهمن 1394 | 06:28 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتای مترسک بیهوده دل به این مزرعه مبند

کلاغی که دیروز آرزوی دیدنش را داشتی

امروز بر شانه های مترسکی دیگر آشیانه کرده است ...

"بهتاش تفرشی "            
عکس  طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، جملات ناب، مترسک،

تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن 1394 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتشنیــده بودم که خاک سرد است. 


ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است، 


که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را 
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غم نوشته، جملات ناب، غمگین، متن زیبا و غمگین،

تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن 1394 | 04:21 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتبـهتر اسـت نـتوانند شـما را درک کـنند و بـمیرید...!


تـا ایـنکه...


زنـدگی تـان را بـه تـوضیح دادن بـگذرانید...

طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غم نوشته، جملات ناب،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | 09:54 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
به آن هایی که دوستشان دارید

بی بهانه بگویید دوستت دارم

بگویید در این دنیای شلوغ

سنجاقشان کرده اید به دلتان

بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان

کوتاه تر از عمر شکوفه هاست

شما بگویید،حتی اگر نشنوند……عکسطبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، متن زیبا و دلنشین، بی بهانه بگویید دوستت دارم،

تاریخ : دوشنبه 26 بهمن 1394 | 08:39 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتتکرار مسواک زدن در همه شبها دندانها را سفید میکند ...

و تکرار خاطرات در همه شبها موها را...

گاهی عمر تلف میشود به پای یک احساس....

وگاهی احساس تلف میشود به پای یک عمر .....

و چه عذابی میکشد کسی که هم عمرش تلف میشود هم احساسش ....!


پاییز از مهر شروع نمیشود .پاییز از بی مهری شروع میشود ...


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، متن زیبا و دلنشین، دل نوشته زیبا،

تاریخ : دوشنبه 26 بهمن 1394 | 02:11 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتای شهر !

وقتی چشمانت را میبندی .. 

دلتنگی هایم آغاز میشود .. 

گونه هایم خیس ...

چه آرامشی دارد شب هایت .. چه سکوتی ...

 غرق رویا هایم که میشوم ... دور از تمام واقعیت ها ... 

دنیا دوست داشتنی تر میشود ...

همان شب هایی که همه خوابند و من هنوز بیدارم... 
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، متن زیبا و دلنشین، دل نوشته زیبا، ای شهر،

تاریخ : یکشنبه 25 بهمن 1394 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتاینجا زمین است... 

ساعت به وقت انسانیت خواب است! 

عجب موجود سخت جانی است دل...!!!

هزار بار تنگ میشود،

میشکند،

میسوزد،

میمیرد!

و باز هم میتپد…!!!


طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، غمگین، متن زیبا و دلنشین، اینجا زمین است، انسانیت،

تاریخ : جمعه 23 بهمن 1394 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


مرا جدا کن از تمام جهان... 

از تمام دلهره ها و دلمشغولی ها... 

من آمدن سمت تو را می خواهم... 

پروازها و آزادها و روشنفکرنماها و صوفیان هرچه می خواهند بگویند... 


مرا جدا کن از تماااااام جهان...

خدایااااا.......طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته های عارفانه، دل نوشته، متن زیبا و عارفانه، جملات ناب، مرا جدا کن از تمام جهان...،

تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394 | 10:37 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
میدانی...

یک نفر باید باشد که

بدون ترسِ ِ هیچگونه قضاوتی برایش همه چیز را تعریف کنی

تمام حرف هایی که دارد آرام آرام درونت می گندد را به زبان بیاوری

از آن حرف هایی که شب ها موقع خواب 

به بی رحمانه ترین شکل ممکن به سرت هجوم می آورند

و رسالتشان این است که خواب را از تو بگیرند

حرف هایی که وسط قهقهه هم اگر یادشان بیوفتی لال می شوی!

یک نفر که وقتی تو دهن باز کردی نگوید آره می دانم، 

اصلا یک نفر باشد که هیچ چیز نداند

یک نفر باشد در این دنیا که نصیحت را بلد نباشد...

یک نفر که وقتی برایش تعریف میکنی 

که کارم دارد به جاهای باریک می کشد،

پوزخند نزند، به شوخی نگیرد

جدی بگیرد، خیلی هم جدی بگیرد،

آنقدر که یک سیلی جانانه مهمانت کند

 و با تمام قدرت اش بزند زیر گوشت

یک نفر که تجربه ی هیچ چیز را نداشته باشد،

مثل همه ی آنهایی که خود را علامه دهر می دانند نباشد!

وقتی که برایش تعریف میکنی دستپاچه شود، گوش بدهد،

برایت فتوای ابوموسی اشعری صادر نکند،

راه کار ندهد، فقط گوش کند ..

یک نفر که بداند این چیزهایی که تو تعریف میکنی جواب منطقی ندارد،

اصلا منطق در مقابل این حرف ها بیچاره است

خیلی از آدم ها میخواهند حرف بزنند صرفا برای اینکه دردشان آرام بگیرد

بعضی آدم ها درونشان روی کمربند زلزله است،

گاهی حرف می زنند تا ویرانی زلزله درونشان را به تعویق بیاندازند

حرف زدن گاهی مُسکن است،

آدم ها گاهی حرف می زنند 

نه برای اینکه چیزی بشنوند، نه اینکه کمک بخواهند

حرف می زنند که ویران نشوند

حرف می زنند که آرام بگیرند

مانند کسی که خود می داند چه روزی قرار است بمیرد، آرام می گیرند.

به قول آن رفیقمان که می گفت :

حرف هایی در دلم هست که حاضرم فقط 

به کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد ...


همین..
 
 طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، جملات ناب، یک نفر باید باشد، قضاوت،

تاریخ : پنجشنبه 22 بهمن 1394 | 02:38 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
عکس
قسم به برف 

به تُردی زمین 

به قندیل آویخته از ناودان

قسم به "کاج" توی حیاط

به روسریِ سپید رنگش

و جایِ پاهای دختری که زیبا بود 

قسم به زیبایی و سپیدی 

که "دوستت دارم "

همان قدر که "تو" ...

شال گردنت را توی برف حمید_جدیدیطبقه بندی:
برچسب ها: قسم به برف، متن های زیبا، دل نوشته، متن زیبا و دلنشین،

تاریخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتوصیت کرده ام بعد از مرگـــم، دوتا فنجــان چای هم دفــن کنند

شاید صحبت های من با خـــدا به درازا کشیــد...

به هر حال دلخـــوریها کم نیست از بندگانش...

همان هایی که بی اجـــازه وارد شدند، 

خود خــواهانه قضاوت کردند،

بی مقـــدمه شکستند و

بـی خــداحافظـــی رفتنـــد . . .


طبقه بندی:
برچسب ها: من و خدا، متن های زیبا، دل نوشته، غم نوشته، جملات ناب،

تاریخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
در زندگی

هرکسی را که دوست بداری از او ضعیف تری

زیرا برای راضی نگه داشتنش

حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی…
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، اموزنده،

تاریخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
عکس

بیشتر اوقات می اندیشم ..

چندان هم مهم نیست اگر 

هیچ از دنیا نداشته باشم 
 
 همین مرا بس که کوچه ای باشد و باران

 

وخدایی که زلال تر از باران است .... 
طبقه بندی:
برچسب ها: متن های زیبا، دل نوشته، شعرنو، باران، متن زیبا و دلنشین،

تاریخ : سه شنبه 20 بهمن 1394 | 02:12 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتدر این سوز و سرما پرنده کوچ کرده است از دیار ما

و با بهاران باز نخواهد گشت

پرنده بالشی نرم و گرم شده است

سر از بالش خواب بردار

زیر سرت پرنده ای با هزاران آزادی و رهایی دفن شده  استطبقه بندی:
برچسب ها: دل نوشته، سوز سرما، پرنده، ازادی و رهایی، دفن شده، کوچ، خواب،

تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 1394 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
تعداد کل صفحات : 9 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic