عکس زیبا از دو دختر زیبا و شادپرسید فرق بین دوست و رفیق ، 

گفتم دوست فقط یک آشناست ، یک همکار، یک همکلاسی ، 

حتی یک همسایه گاهی یک همسفر، شاید حتی یک همراه ، 

یک همراه از سرکوچه تا دم خانه مثلا  !

دوستی یک آشنایی ست که با یک سلام شروع می‌شود ، 

گاهی خداحافظی نگفته تمام می‌شود ...

یک اشتباه از دوست بیگانه می‌سازد اما رفاقت ریشه دارد

به روز و ماه و سال نیست ، گاهی در یک آن ، یک لحظه ریشه می‌دواند ، 

می‌رود تا مغز استخوانت ، توی تمام جانت ، 

دلت را قرص می‌کند رفیق به بودنش ، به ماندنش ، به رفاقتش ...

دوباره پرسید فرقش ؟

گفتم به هرکس نمی‌گویی رفیق ، 

رفیق یک جوری آرام جان است ، قرار است ، 

دنیا دنیا ، دریا دریا هم که فاصله باشد از این قاره تا آن قاره ، رفیق ، رفیق می‌ماند ...

که برای رفاقت نیازی به شباهت نیست ...
مریم سمیع زادگان
گیفطبقه بندی: ♥⭐️ دُوســـــت ⭐️♥،
برچسب ها: دوست و رفیق، دوست، همسفر، دوستی، ریشه، آرام جان، مریم سمیع زادگان،

تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتدلـــــم گرفتـــــــــــــــه ...

                           مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهــری خامـــوش

دلــــم تنـگ اسـت ...

مثـل آسمـــــــــــــان ِ بــــــی ستــاره ی ِ شـب ی ِ زمستــــــانـی

                                                                    حــال ِ دلـــــــــــم خـــوب نیســت

ای آرام جــان ِ لحظـه لحظــه های ِ تنهــــایی

                                بیـا تا کمـی بـا تـــو صحبـت کنـم

ایـن روزهـــا ...

خستـــه و بـی حوصلــــــــه ام

                                   دستـــم دل به دل ِ نوشتـــن نمی دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

درگیـــــــــرم ...

با خــودم , با دنیــا , با سرنوشـــت , با قسمـــــت

با آدم هــایی که خـود را انســـــــــان می خواننـد

                                                            اما بــــــویی از انســـانیت نبـــرده اند ...

با دوستـــــــــــــی هایی که رنگـــــــ باختـــه انـد

با مهربـــــــــــــــانی هایی که پرپر شده اند

                                        با عشــــــق هایی که در ایـن زمـــانه ی ِ بــــــــــی رحـم

احســـاست را نـــــــــــــــــادیده انگـــــاشته انـد

                                          قلبـــت را شکستـــــه انـد

صداقـــــت ها و وفـــــاداری هایت را به هیـــچ گرفتـــه انـد

                                                         و اعتمــــــاد را زیـر ســــــوال بــرده انـد

ایـن روزهــــا ...

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

                                نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن,  مثـل اسفنــــــد

                                              مثـل ایـن زمستــــ ـــــان

احســــــاسـم یـخ زده

آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه

                                   امیــــــدم  زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم

                               و نه از رفتـــــن ی غمگیــن

ایـن روزهـــا  پــُر از سکـــــــــوتـم

                                          سکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ی  پُـــر از فریـــــاد

امــروز ایـن سکـــــــوت پــُر فریــاد را

ایـن " آه " هــا را

                       ایـن درد و دل هــا را

                                              آورده ام پیــش ِ تــ ــــو

تــویی که در کتـــاب ِ آسمــــانی ات

نوشتـــه ای

                  " قُـل هُــوَ اللـهُ اَحَــد "

                                                                بگـــو اوســت خــدای یگـــــانه ....

پـس می گویــــم به تــو

                           ای خـــــدایـی که همچــون مـــــن

                                                            تنهــــایی هـایت را فریـــــاد می کشــی

می خوانَمَــــــت به نــام

                           پـس بشنــــــــــــــــــــــو آه هــای ایـن دل ِ شکستــه و خستـــه را

و اجــابـت کـن " اِهــدِنـا الصِـــراطَ المُستَقیـــــم " را

هـــــــدایت کـن مـرا

                     به همـان راهــی که برایــم بهتـــرین اسـت

                                                             راهــی که برسـد به آغـــــــــوش تــو

خستــه ام ...خستـــــه ...

به مــن جـــایی بــــــــــــــــــــده آنجـا

                                               حـــــــــوالی ِ ابـــرها

دیـوار به دیــوار ِ کلبـــه ی ِ ستــــاره ها

                                                 آنجـا که همـــه جـا نـــــــــــــور است و نگــــار

می خواهـم بخوابـــــم

                           می خواهـــــــــــــــم در آغــــوش ِ گــــــــرم ات آرام گیــرم

می خواهـم با تـو عشـــــــــق بـازی کنـم

                                             عشـــــق بـازی ای از جنــــــــــــس ِ راز و نیـــــاز

ای آرام ِ دل , به مـــــــــــــن جــایی بـدهیکــــــــ تخــــت خــــالـی

                                   یکــــــــ دنیـــــای خـــالـی

یکـــــــ قلــــــب خـــالـی

                                             یکـــــــ قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خـــالـی

دلــــم گرفتــــه ...

                      دلـــــم تنگــــــــــــــــــــ اسـت

دلــــم پـــرواز می خواهـد

                                   از زمیـن و آدم هـایش دلگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

می دانــی ؟!

آن روز دروغ گفتــه بــــــــودم

یعنـی گفتــه بــودم حـــال ِ مـن خـــــــوب اسـت

                                                         امــا تــ ــو بــــــــــــــــــــــــــــاور نکـن
طبقه بندی:
برچسب ها: دل نوشته های عارفانه، خدایا، دلم گرفته، هوای ابری، شهر خاموش، آسمان بی ستاره، آرام جان،

تاریخ : جمعه 27 آذر 1394 | 02:33 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic