گاهی وقتها یک شاخه گل

معجزه میکند

محبت را 

هرچقدر کم باشد

دست کم نگیرید


گل متحرکطبقه بندی: ♥⭐️ محبــــت ⭐️♥،
برچسب ها: مهربانی، محبت، یک شاخه گل، معجزه،

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1396 | 05:52 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


عکس نوشته

اگر می خواهید احساس ثروتمندی کنید ، 


تمام چیزهایی را بشمارید که دارید 


و پول قادر به خریدنشان نیست .طبقه بندی: ♥⭐️ عـکس و مـتن ⭐️♥،
برچسب ها: عکس نوشته، عکس نوشته و متن، احساس ثروتمندی،

تاریخ : شنبه 12 اسفند 1396 | 05:02 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

جداکننده


من و تو که خوب میدانیم

جمعه سال هاست که 

هیچ داستان خوشایندی ندارد

پس بیا از همین الان

به استقبال عصر دلگیر جمعه برویم
جداکننده

انگار جمعه

حق یتیمی را خورده

و خــدا

عاقش کرده

طوری که به دل هیچ کس ننشیند
جداکننده
دلتنگی که شعر نمیخواهد

کافیست بنویسی

عصرهای جمعه

بلندترین و دلگیرترین 

شعر جهان را سروده ای
جداکننده

طبقه بندی: ♥⭐️ جــــمعه ⭐️♥،
برچسب ها: جمعه، دل نوشته روز جمعه، عصر دلگیر جمعه، خدا،

تاریخ : جمعه 11 اسفند 1396 | 03:30 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

انسانیت


سن و سال نمیشناسد


انسانیت 


وقت و بی وقت نمیشناسد


انسانیت 


دارا و ندار نمیشناسد


انسانیت 


دڪتری و بی سوادنمیشناسد

انسانیت:
شعور میشناسد


درڪ میشناسد 


فرهنگ میشناسد... عکسطبقه بندی: ♥⭐️ انـــسانیــت ⭐️♥،
برچسب ها: انسانیت، شعور، فرهنگ، درک، جملات زیبا درباره انسانیت، جملات ناب درباره انسان بودن،

تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1396 | 06:42 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

عکس نوشته


حـس خـوبیـه وقتـی 

بـه کسـی میـگی خـوبـی ؟ 

مـیگه نـه ! 

ایـن ینـــــی روت حـساب کـرده طبقه بندی: ♥⭐️ عـکس و مـتن ⭐️♥،
برچسب ها: عکس نوشته، عکس نوشته و متن، حس خوبیه،

تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1396 | 06:35 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
اگر در تنهایی ات شاد نباشی،

در رابطه با دیگران هم،

شاد نخواهی بود...

شادی واقعی،

از درون خود توست...

عکسطبقه بندی: ♥⭐️ مـطالـب آمـوزنـده ⭐️♥،
برچسب ها: متن های زیبا، شاد باش، شادی واقعی، درون خودت،

تاریخ : چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 01:13 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


عکس نوشته

زنـها سلیـقه های خـوبـی دارنـد 

زنـها نقـاش هـای خـوبـی هستنـد

درد را در زیبـاتـریـن شـکلـش مـیکشـند

ولـی ادعـا نمـی کــنند بهـرنگ قاسـمی طبقه بندی: ♥⭐️ نوشته های زیبا درباره زن ⭐️♥،
برچسب ها: عکس نوشته، جملات ناب درباره زن، زنها، نقاش،

تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396 | 07:33 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتانسانهای خوب ..

خوشبختی را تعقیب نمیکنند

در جدال برای رسیدن 

به خوشبختی ، نیستند


آنها زندگی را زندگی میکنند


و خوشبختی

پاداش مهربانی ، صداقت

درستکاری و گذشت آنهاست
عکسطبقه بندی: ♥⭐️ انـــسانیــت ⭐️♥،
برچسب ها: انسانهای خوب، خوشبختی، زندگی، جدال، پاداش، مهربانی، صداقت،

تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396 | 07:26 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
سه چیز هرگز برنمی گردد؛


"زمان" "کلام" "موقعیت"سه چیز را هرگز نباید از دست داد؛


"آرامش" "امید" "صداقت"
سه چیز هرگز قطعی نیستند؛


"شانس" "موفقیت" "رویاها"سه چیز خیلی ارزشمندند؛


"عشق" "اعتماد به نفس" "دوستان واقعی"عکسطبقه بندی: ♥⭐️ نـوشـته هـای نـاب ⭐️♥،
برچسب ها: سه چیز، زمان، کلام، آرامش، امید، صداقت، شانس،

تاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1396 | 08:04 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

عکس نوشتهچـه زیبـاسـت امـیدوار بـودن و با امـید زنـدگـی کـردن 


نـه امیـد بـه خـود ؛ کـه غـرور اسـت 

نـه امیـد بـه دیـگران ؛ کـه حمـاقـت اسـت

بـلکه امیـد بـه خـدا کـه منبـع تمـام آرامـش هـاسـت طبقه بندی: ♥⭐️ عـکس و مـتن ⭐️♥،
برچسب ها: عکس نوشته، عکس نوشته و متن، چه زیباست، امیدوار بودن، امید، خدا، منبع آرامش،

تاریخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظراتعشـــــق با شناسنامه بی‌ارتباط نیست 


و گذر فصل‌ها و عبور سالها بر آن اثر می‌گذارد، 


اما دوست داشتن در وَرای سن و زمان و مزاج زندگی می‌کند 


و بر آشیانه بلندش، روز و روزگار را دستی نیست.

عکسطبقه بندی: ♥⭐️ عشــــق ⭐️♥،
برچسب ها: عشق، دوست داشتن، شناسنامه، گذر فصل ها، ورای سن و زمان، زندگی،

تاریخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
کـاش کسـی بیـایـد

کـه بلــد باشـد کـاری کنـد ؛

کـه فـرامـوش کنــم امـروز جمـعه اسـت ...

وحید آبدار باشیعکسطبقه بندی: ♥⭐️ جــــمعه ⭐️♥،
برچسب ها: متن های زیبا، جمعه، کاش کسی ..، امروز جمعه اس، دل نوشته روز جمعه،

تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 | 03:46 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات"" لبـــــخند ""


ارزانترین راهی است که


می‌توان با آن 


نگاه را وسعت بخشید

عکسطبقه بندی: ♥⭐️ لبخنــــــد ⭐️♥،
برچسب ها: لبـــــخند، لبخند، ارزان ترین راه، نگاه، وسعت، مهربانی، مهربان بودن،

تاریخ : پنجشنبه 3 اسفند 1396 | 07:53 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات

عکس نوشته

شـاد کـردن دل انـسانـها 

و مـشکل گـشایی از کـار آنهـا 

ارزشش بیـشتر از سـالهـا 

عـبادت و راز و نیـاز اسـت طبقه بندی: ♥⭐️ عـکس و مـتن ⭐️♥،
برچسب ها: عکس نوشته، عکس نوشته و متن، مشکل گشایی، ارزش، عبادت، راز و نیاز،

تاریخ : پنجشنبه 3 اسفند 1396 | 07:47 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات


جداکنندهما اجازه ی خیلی از کارها را به خودمان نمیدهیم..

مثلا خیلی پیش آمده 

این اجازه را از خودمان گرفته باشیم 

که برای فلانی بنویسیم

"دوستت دارم" ،

"دلم برایت تنگ شده" ، 

"کاش بودی" و..

هیچگاه انجام چنین کارها را از خودتان منع نکنید..

بعد تر ها شاید خیلی بعد تر ها حسرت گفتن 

این جمله ها بد جور عذابتان میدهد..

گاهی بدون تصمیم گیری حرفی بزنید

و به بعدش فکر نکنید،


هرچه بادا باد...
دوستت دارم 


عکس متحرکطبقه بندی: ♥⭐️ مـطالـب آمـوزنـده ⭐️♥،
برچسب ها: متن زیبا، هرچه بادا باد...، دوستت دارم، اجازه خیلی کارها، کاش بودی،

تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 06:10 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
جداکننده


همیشه که قرار نیست ببازی، 

یک روز هم نوبت تو می شود، گوش به زنگ باش، 

شانس فقط یک بار در خانه ت را می زند، 

شانس قرعه نمی اندازد، 

تاس نمی ریزد، 

ورق نمی کشد، 

فقط در می زند،

 آنهم فقط یک بار،

 نکند بیاید، 

در بزند، 

حواست نباشد برود، 

شانس منتظر نمی ماند،

 طاقت ندارد، 

صبرش زیاد نیست، 

کم طاقت است انگار،

 دو تقه به در می زند، 

تق تق،

  صبر نمی کند، 

در را باز نکنی میرود،

 نمی ماند

حواست به کلون در زندگیت باشد، 

شانس حتما" یک بار در خانهء هر کسی را می زند...

آنهایی که می گویند شانس نداریم، گوششان سنگین است، 

حواسشان پرت است،

 شانس حتما" آمده، 

در زده و رفته، 

حواسشان به در نبوده...
عکسطبقه بندی: ♥⭐️ مـطالـب آمـوزنـده ⭐️♥،
برچسب ها: متن زیبا، شانس، زندگی، حواست باشد، کلون در، گوش به زنگ باش،

تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 06:04 ق.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای

هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای

زهرای پاک ، ای غم زیبای دلنشین

تو خواندنی ترین غزل عاشقانه ای . . .جداکننده

در مَجد وشرف یکّه و تنها هستی

در فخر تو بس ، اُمّ ابیها هستی

مریم که مقدس شده یک عیسی داشت

تو مادر یازده مسیحا هستی . . .

عکس نوشتهطبقه بندی: ♥⭐️ تــســلیـت ⭐️♥،
برچسب ها: ای بی نشانه ای که، خدا را نشانه ای، هر سو نشان توست، زهرای پاک، ای غم زیبای دلنشین، خواندنی ترین غزل عاشقانه ای،

تاریخ : سه شنبه 1 اسفند 1396 | 12:04 ب.ظ | نویسنده : ✨ حَـــ❤️ـــوا ✨ | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات