تبلیغات
میوه قلبم ، دخترنازم - نهال ِ كوچك ِ شاعرانگی ِ من

میوه قلبم ، دخترنازممن هر روز

با شعرهایم كه تمام احساس ِ من است

نوازشت میكنم

لمست میكنم

می بوسمت

موهای نرمت را شانه میكنم

صورتت را میشویم

و به تو شعر میدهم تا گرسنه ی احساس نباشی

تا روزی كه بزرگ شدی

احساست دم دستت باشد

قایمش نكنی ،عزیزك ِ من

و ما هر روز عاشق تر از روز ِ قبل میشویم

به همین راحتی.

تو وادارم میكنی شعرهایم را برایت شبها قصه بگویم تا بخوابی


تو وادارم میكنی تا دوباره به لهجه ی كودكی هایم

با تو صحبت كنم.

و روی حیاطی كه هنوز كف ِ آ ن خاكیست و آب پاشی شده

با تو پابرهنه بدوم تا كف ِ پاهایم گِلی شود.

تو وادارم میكنی با خودم شرط ببندم تمام ِ كوچه های بن بست دنیا را نادیده بگیرم.

و ...وادارم میكنی خنده هایم را از چمدان زیر تخت بیرون بیاورم .

و ...دوباره تمام ِ غصه هایم را تا كنم بگذارم توی چمدان ، زیر تخت.

و... دوباره شعر بگویم.دوستت دارم نهال ِ كوچك ِ شاعرانگی ِ من.
نوشته شده در چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 09:13 ب.ظ توسط یک عدد مامان نظرات |Design By : Pars Skin